Contributie

Per 1-1-2022

We zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. (KNGU)
Iedereen die lid wordt van FGV betaald per kwartaal de bondscontributie naast de contributie van FGV.
De bondscontributie wordt elk kwartaal apart vermeld op de factuur.

Turnen Per kwartaal
2 uren per week t/m 15 jaar 60,75 euro
4 uren per week t/m 15 jaar 93,75 euro
6 uren per week voor elke leeftijd 117,00 euro
Dames Gymnastiek of Keep Fit Per kwartaal
1 uur per week 47,50 euro
Combi Per kwartaal
Dames Gym 1 uur + Keep Fit 1 uur 74,00 euro
Bondscontributie 2022 Per kwartaal
t/m/ 15 jaar 5,95 euro
vanaf 16 jaar* 7,35 euro

* in het jaar dat je 16 wordt.

Wellicht kunt u gebruik maken van het Jeugdfonds  Sport & Cultuur als u moeite heeft om de contributie te betalen.
Kijk hiervoor op de website voor de voorwaarden.

Opzegging lidmaatschap:

Indien u het lidmaatschap van onze vereniging wenst te beëindigen, dient u dit door te geven aan de ledenadministratie.
Dit kan per e-mail: info@fgvturnen.nl. Opzegging is mogelijk per kwartaal.

Uiterlijk één maand voor het einde van het kwartaal moet de opzegging kenbaar worden gemaakt.