Algemene wedstrijd informatie

Elk jaar doen de turnsters van FGV mee aan turnwedstrijden. De wedstrijden zijn onderverdeeld in 3 verschillende categorieën.  Fundametals / Middenbouw/ Bovenbouw.

Fundamentals

In het kader van het nieuwe oefenstofsysteem 2021/2024 is voor de turnster 7-9 jaar oefenstof ontwikkeld wat aansluit bij het Fundament Long Term Athlete Development model. Veel en veelzijdig bewegen op een speelse manier is het motto voor de onderbouw.

Middenbouw 

In het jaar dat de turnster 10 jaar wordt mag zij op uitnodiging van de trainsters meedoen aan de turnwedstrijden. Dit wordt altijd in overleg gedaan met de ouder/verzorger. Hier beginnen dan de echte turnwedstrijden.

Bovenbouw

Na de middenbouwperiode kan de turnster doorstromen naar de bovenbouw.

Zijn wedstrijden verplicht?

Nee, het is bij FGV niet verplicht om mee te doen aan de officiële regionale wedstrijden. Iedereen doet echter wel mee met de clubkampioenschappen.

Juryleden

FGV is altijd blij dat er zoveel turnsters mee willen doen aan de wedstrijden en dat er vele turnsters op het podium komen en vervolgens doorstromen naar de finale. Echter is iedere vereniging ook verplicht juryleden aan te leveren voor wedstrijden. Anders mogen de turnsters niet meedoen.

Onderstaand schema laat het aantal juryleden zien welke een vereniging verplicht is aan te leveren. Het is dus van groot belang dat FGV voldoende juryleden heeft!

Aantal turnsters
per wedstrijddag
Aantal juryleden
per wedstrijddag
1-2 0
3-7 1
8-14 2
15-20 3
21-26 4

Jurybrevetten

TD- 1 = voor beginnende jury leden

TD- 2= vervolg cursus

TD- 3 = nationale wedstrijden

Jury cursus

Vindt u het leuk om een jury cursus voor ons te volgen? De jury cursus duurt 3 avonden. Daarnaast vergt het nog zelfstudie thuis. Het examen kunt u ook thuis doen en mag u zo vaak doen als u wilt. Uiteraard is de cursus gratis.

Opgave kan via fgvturnen@outlook.com

Of neem contact op met 1 van de trainsters. De turnsters en trainers van FGV zullen u enorm dankbaar zijn!

Een vereniging kan immers alleen draaiende gehouden worden door de leden zelf. Als ieder zijn steentje bijdraagt maken vele handen licht werk…

Wedstrijdopgave en kosten

Als turnsters van FGV er aan toe zijn om deel te gaan nemen aan wedstrijden worden ze door de leiding éénmalig gevraagd. Na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers en zonder tegenbericht voor de inschrijvingsdatum worden ze ingeschreven. Ook de jaren erna worden zij dan automatisch door de leiding opgegeven voor wedstrijden. Aan het meedoen van wedstrijden zijn kosten verbonden. Ieder jaar en per wedstrijd kan dit verschillen. Het verschuldigde bedrag is ongeveer 17 euro per wedstrijd. Dit dient vooraf te worden betaald. Als een turnster door de leiding is opgegeven, is de vereniging deze wedstrijdgelden verschuldigd. Of een turnster uiteindelijk nu wel of niet gaat meedoen. Ook als een turnster door ziekte en/of blessure verhinderd is. De kosten worden ook dan aan de turnsters doorberekend.